Om Team Solrød

Nyheder

Nyt fra bestyrelsen

Team Solrød ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår!!

Information

Se omtale og billeder fra Team Solrød julearrangementet i Jersie Forsamlingshus

Arrangementer

Team Solrød har været en væsentlig bidragsyder i forhold til at gøre opførelsen af en ny petanquehal ved Solrød Skole mulig. Hallen er nu færdig, og således inviteres Team Solrøds medlemmer i samarbejde med petanqueklubben Star Masters Danmark til et arrangement torsdag den 2. februar 2017

Bliv medlem

Erhverv og organisationer

Erhverv og organisationer
Som erhvervs- og organisationsmedlem af Team Solrød får du eksklusivt mulighed for at købe en attraktiv reklameplads i Solrød Idrætscenter.

Private

Private
Personmedlemskaber er vigtige for Team Solrøds økonomiske fundament og den lokale sammenhængskraft med styrkelse af idrætsområdet som mål.

Om Team Solrød

Team Solrød er en klub for erhvervsvirksomheder, organisationer og enkeltpersoner, der støtter op om idrætten i Solrød Kommune.

Erhvervsklubben har til formål at styrke idrætten i Solrød Kommune bl.a. ved at bidrage til idrætsprojekter og/eller aktiviteter i kommunens idrætsforeninger efter nærmere fastlagte kriterier.

Derudover er formålet gennem idrætsrelaterede og sociale aktiviteter at opbygge og pleje det lokale erhvervsnetværk i medlemskredsen, samt at skabe indsigt i og mulighed for Offentlig Privat Samarbejder (OPS) omkring forbedringer for idrætten i Solrød Kommune.

Læs mere om Team Solrød her.

Powered by wpsnet.com