Om Team Solrød

Nyheder

Nyt fra bestyrelsen

Team Solrød ønsker alle en god sommer!!

Information

Ansøgningsfrist til Idrætsanlægsfonden og Team Solrøds Støttefond den 19.august 2016.

Bliv medlem

Erhverv og organisationer

Erhverv og organisationer

Som erhvervs- og organisationsmedlem af Team Solrød får du eksklusivt mulighed for at købe en attraktiv reklameplads i Solrød Idrætscenter.

Private

Private

Personmedlemskaber er vigtige for Team Solrøds økonomiske fundament og den lokale sammenhængskraft med styrkelse af idrætsområdet som mål.

Om Team Solrød

Team Solrød er en klub for erhvervsvirksomheder, organisationer og enkeltpersoner, der støtter op om idrætten i Solrød Kommune.

Erhvervsklubben har til formål at styrke idrætten i Solrød Kommune bl.a. ved at bidrage til idrætsprojekter og/eller aktiviteter i kommunens idrætsforeninger efter nærmere fastlagte kriterier.

Derudover er formålet gennem idrætsrelaterede og sociale aktiviteter at opbygge og pleje det lokale erhvervsnetværk i medlemskredsen, samt at skabe indsigt i og mulighed for Offentlig Privat Samarbejder (OPS) omkring forbedringer for idrætten i Solrød Kommune.

Læs mere om Team Solrød her.

Powered by realprosite.com