Om Team Solrød

Nyheder

Information

Fra Team Solrøds Støttefond 2016 er bevilliget tilskud for samlet 56.120 kr. til tøj, rekvisitter og anlæg.

Arrangementer

Team Solrød inviterer medlemmerne til golfarrangement med fokus på Fokus onsdag den 28. september fra kl.16.30. Coach Michael Frost vil via coachingteknikker udfordre tilgangen til det at lære at spille golf. Han gør det med fokus på Fokus.

Bliv medlem

Erhverv og organisationer

Erhverv og organisationer

Som erhvervs- og organisationsmedlem af Team Solrød får du eksklusivt mulighed for at købe en attraktiv reklameplads i Solrød Idrætscenter.

Private

Private

Personmedlemskaber er vigtige for Team Solrøds økonomiske fundament og den lokale sammenhængskraft med styrkelse af idrætsområdet som mål.

Om Team Solrød

Team Solrød er en klub for erhvervsvirksomheder, organisationer og enkeltpersoner, der støtter op om idrætten i Solrød Kommune.

Erhvervsklubben har til formål at styrke idrætten i Solrød Kommune bl.a. ved at bidrage til idrætsprojekter og/eller aktiviteter i kommunens idrætsforeninger efter nærmere fastlagte kriterier.

Derudover er formålet gennem idrætsrelaterede og sociale aktiviteter at opbygge og pleje det lokale erhvervsnetværk i medlemskredsen, samt at skabe indsigt i og mulighed for Offentlig Privat Samarbejder (OPS) omkring forbedringer for idrætten i Solrød Kommune.

Læs mere om Team Solrød her.

Powered by realprosite.com